TOP dossier op OBS de Zuidwester in Heiloo

‘uit de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) en zien wij en ouders direct de uitstroomrichting van het kind’

artikel-astrid2

Astrid Oudhoff werkte jaren als leerkracht, later als leerkracht én intern begeleider en nu alleen als intern begeleider. “Erg leuk. Ik werk al jaren op de Zuidwester, een school waar we veel bewegen. We zijn een ‘gezonde school’, cultuur is een belangrijke pijler en we geven Engels vanaf groep 1.”

Passend onderwijs op de Zuidwester

Samen met ISOB, het bestuur waar wij onder vallen, hebben we een visie op passend onderwijs ontwikkeld. We vangen op de Zuidwester veel zelf op. Zo hebben we een kind met een lichamelijke handicap dat meedraait in onze klassen. Daarnaast werken we met aparte programma’s voor kinderen die leerondersteuning nodig hebben. Zo konden afgelopen schooljaar drie leerlingen die op een eigen leerlijn werkten toch doorstromen naar het vmbo-BB. Ook hebben we een ambulant begeleider op school die ons drie ochtenden in de week ondersteunt en hebben we een klassenassistent in groep 3.

Veel gaat goed, maar we lopen ook tegen dingen aan. Zo zoeken we nog naar een oplossing waarmee drukke kinderen tot rust kunnen komen. En soms is het een puzzel en kost het tijd om de juiste mensen te vinden voor passende ondersteuning. Gelukkig helpt PPO-consulente Manuela de Bruijne ons en doet ons team uiteraard wat het kan.

Over TOP dossier op de Zuidwester

Twee jaar geleden heb ik de eerste TOP dossier-training gevolgd. Toen was TOP dossier net nieuw en ik dacht: dit ga ik doen. Die training goed overbrengen naar het team op onze school, dat was een ander verhaal. Later zijn we met het hele team naar de training gegaan. En dat is goed bevallen!

De TOP dossier training was prettig en praktisch. Al onze leerkrachten gingen direct aan de slag met een van hun leerlingen voor wie ze een TOP dossier opstelden. Wat dat betreft zijn onderwijsprofessionals net kinderen: die willen ook gewoon iets ‘doen’ en niet alleen maar luisteren”, lacht Astrid. “Gaandeweg zagen steeds meer collega’s de voordelen van het platform. Het is fijn dat je een beperkt aantal tekens hebt om hulpvragen te formuleren. Die beperkte ruimte helpt je om specifieker te zijn bij het stellen van doelen.

TOP dossier en kijken naar het kind

Met TOP dossier krijg je een compleet beeld van de hulpvraag van het kind. In het groeidocument, dat we hiervoor gebruikten, stond veel van hetzelfde. En dan is het logisch dat iemand afhaakt. Wie wil zich nou door veel te veel informatie worstelen? Daarnaast neemt TOP dossier informatie uit het leerlingvolgsysteem mee, uit de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) en zien wij en ouders direct de uitstroomrichting van het kind. Verder kunnen we het dossier gemakkelijk delen met mensen die niet op school werken. Dat is handig tijdens multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Dan kan consulente Manuela ‘m inzien, het sociale team van de gemeente, een leerplichtambtenaar of andere hulpverleners die bij het kind betrokken zijn. En ouders natuurlijk. Het is van belang dat we die zo vroeg mogelijk meenemen in het ondersteuningsproces én in TOP dossier. Dan komen we sneller waar we moeten zijn: op weg naar een passende oplossing voor het kind.

Heb je nog tips voor het werken in het TOP dossier?

Het is, als je het de eerste keer doet, vrij heftig om een TOP dossier in te vullen: veel nieuwe informatie en knoppen waar je aan moet wennen. De training is daarom essentieel en die kost tijd. Van collega’s op andere scholen hoor ik dat de drempel om ermee te beginnen soms hoog is. Dat snap ik, maar toen ik met het tweede dossier bezig was, ging het me al veel makkelijker af. Ik hoop dat de hele regio met dit platform gaat werken. Ook voor- en naschoolse instellingen, zodat de kinderen hun hele schoolcarrière lang de best passende ondersteuning krijgen!

bron: https://www.linkedin.com/pulse/top-dossier-op-obs-de-zuidwester-heiloo-pim-de-mol
Interesse in werken met TOP dossier?