Persoonsgegevens die wij verwerken
Dotcomschool verwerkt persoonsgegevens welke in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Indien u het contactformulier op de website invult, verwerken wij de volgende gegevens van u:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie
  • Functie
Doeleinden voor verwerking
Dotcomschool verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
  • Voor communicatie over onze producten en diensten en de uitvoering hiervan.
  • Om meldingen te kunnen afhandelen en u hierover te informeren.
  • Om vragen te kunnen beantwoorden.
Hoelang bewaren wij gegevens?
Dotcomschool zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met derden
Dotcomschool verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij daar expliciete instemming voor is gegeven door de betrokken partij óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over de cookies kun je lezen in ons cookiebeleid.
Rechten van betrokkenen
U heeft als betrokkenen recht op inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens. U kunt een verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van data indienen via info@dotcomschool.nl. U zal hierop binnen enkele werkdagen een reactie van ons ontvangen.
Beveiliging
Dotcomschool neemt de privacy uiterst serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze website is beveiligd met een geldig SSL certificaat, de informatie die u verzendt of ontvangt via onze website, is privé.
Contact
Heeft u vragen over deze privacy verklaring dan kunt u deze richten aan Dotcomschool via info@dotcomschool.nl.