De ontwikkeling van het kind dagelijks in beeld.

Werk als kinderopvang en ouders samen aan de Ontwikkeling en het Welbevinden van het kind.

Jij bent Pedagogisch medewerker en in je werk draag je bij aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Het geeft je veel voldoening om kinderen aan te moedigen en te zien groeien in hun ontwikkeling.

Waarom moet je dan zo je best doen om 1 of 2 keer per jaar een observatie moment in te plannen om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en is alleen dan een moment om dit samen met ouders/verzorgers te bespreken?

Observatiemoment?
Je weet, de ontwikkeling van kinderen staat eigenlijk nooit stil

Ouders/verzorgers zijn belangrijk voor het opgroeien van het kind maar hebben niet alle kennis die Pedagogisch medewerkers in huis hebben.

Wat als je deze actuele momenten in een handomdraai kunt vastleggen en ouders/verzorgers vaker inzicht kan geven in de ontwikkeling van zijn of haar kind?

Dit kan via onze eigen KindIN ouderlogin, koppeling met eigen ouderportaal of door het uitdraaien van rapportages.

Zicht op de volledige ontwikkeling

Met KindIN heb je gedurende de dag inzicht in de vaardigheden die actueel zijn binnen je groep of die juist extra aandacht nodig hebben. Als een kindje een vaardigheid gaat ontwikkelen, bijna beheerst of volledig beheerst kun je dit eenvoudig registeren en is het ook meteen inzichtelijk voor je collega’s. Hierdoor hoef je dus geen extra tijd in te plannen voor het maken van een observatie en ben je altijd actueel. 

Evalueren of een kind iets beheerst, 
Hoe werkt dat precies?

Ieder kind ontwikkeld zich op zijn of haar manier. Sommige kinderen ontwikkelen zich sneller op Motorisch gebied, terwijl andere kinderen zich sneller ontwikkelen op Spraak en Taal.

In KindIN kun je per vaardigheid meerdere evaluaties toevoegen. Bij elk evaluatiemoment kun je een beheersingsniveau en een opmerking toevoegen. Vaardigheden worden geëvalueerd op vier verschillende beheersingsniveaus o.b.v. weersinvloeden. Hiermee breng je de ontwikkeling die een kind door maakt stap voor stap in kaart. 

block-kindin

KindIN is er voor ieder kind

We zijn er trots op dat KindIN wordt ingezet door Stichting Het gehandicapte kind binnen hun prachtige project ‘Samen naar School’. Zo wordt de ontwikkeling van kinderen met een handicap ook goed bijgehouden en gedeeld met ouders.

Hiermee is onze missie “KindIN is er voor elk kind” een paar maanden nadat KindIN beschikbaar is al bereikt.

Zicht op de volledige ontwikkeling

KindIN bewaakt de ontwikkeling van alle kinderen en dus ook de kinderen die een VE programma volgen, kinderen met een ondersteuningsvraag én kinderen die net een stapje voorlopen in hun ontwikkeling.

De ontwikkeling van het kind is gericht op de basisdomeinen ‘Rekenvaardigheid’, ‘Taalontwikkeling’, ‘Motorische ontwikkeling’ en ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’. Daarnaast is er het domein ‘Oriëntatie op jezelf’ ter voorbereiding op de overstap naar het basisonderwijs. SLO heeft KindIN gekwalificeerd als betrouwbaar met een actuele werkwijze die toepasbaarheid in de praktijk. 

Mocht jouw organisatie nou gebruik maken van een eigen methode/eigen observaties? Dan kunnen we voor jullie deze domeinen en vaardigheden als maatwerk voor jullie organisatie toevoegen binnen jullie KindIN licentie(s). 

Koppelingen

Wij als Dotcomschool zijn voorstander om het leven op de werkvloer zo makkelijk mogelijk te maken.
Hierdoor koppelen wij graag met andere systemen die een aanvulling zijn m.b.t. KindIN. Zo heeft KindIN een API koppeling beschikbaar voor administratieve systemen om groepen/kinderen/medewerkers eenvoudig in te laden binnen KindIN of rapportages door te kunnen zetten naar het ouderportaal van de opvangorganisatie. Via de gemeente export kan de data eenvoudig aangeleverd worden voor de VVE – Resultatenmonitor van Innovatie nul13.

Partners

Interessante pagina's voor jou

Hoe ontwikkeld mijn kind?
Ik vind het belangrijk om te weten hoe mijn kind zich ontwikkeld en waar hij behoefte aan heeft qua ontwikkeling.

Passende ondersteuning in het Onderwijs?
Met het TOP dossier krijg je inzicht in de lopende ondersteuningsvragen van de leerlingen bij jou in de groep.