Voorinformatie Privacy & AVG – SchoolOAS-VPI-Leerwinst-TOP Dossier

Beste,

Dotcomschool is dienstverlener voor het onderwijs en biedt producten en diensten aan waarin we het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens willen blijven waarborgen. Dotcomschool onderschrijft het Privacy Convenant Onderwijs en is sinds de start in 2015, deelnemer van het Convenant.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Privacy Convenant en de modelbewerkersovereenkomst zijn met versie 3.0 aangepast op de AVG.

De PO-Raad, VO-raad, GEU, KBb-E en VDOD hebben samengewerkt aan deze aanpassingen en versie 3.0 is op 15-3-2018 vastgesteld. Deze zal per 25 mei 2018 in werking treden. Reeds afgesloten Bewerkersovereenkomsten blijven geldig tot beëindiging van de overeenkomst of vervanging door een vernieuwde overeenkomst.

Voor een succesvolle implementatie van de AVG moet iedereen die binnen de organisatie werkt met persoonsgegevens zich bewust zijn van wat er wel en niet is toegestaan. Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywetgeving houden.

Dotcomschool is uw softwareleverancier en u ontvangt daarom van ons een nieuwe Verwerkersovereenkomst 3.0. In de eerste bijlage “Privacybijsluiter” is per product beschreven (SchoolOAS, Leerwinst, TOP dossier en/of VPI) wat de werking is van het product en/of dienst en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. In de tweede bijlage “Beveiligingsbijlage” tonen wij aan op welke wijze wij passende, technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen.

U kunt deze vernieuwde Verwerkersovereenkomst voor uw organisatie vóór 25 mei 2018 verwachten.

Informatie over het Convenant en de model Verwerkersovereenkomst is te vinden op de website van het Privacy Convenant. Meer informatie en antwoorden op vragen over privacy en de wettelijke rechten en verplichtingen voor Onderwijsinstellingen zijn te vinden op de websites van de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad (saMBO-ICT) en bij Kennisnet.

Wij houden u op de hoogte, over alle wijzigingen die worden doorgevoerd.

Met vriendelijke groeten,
Team Dotcomschool