Dotcomschool

MicrosoftTeams-image (1)
Passende ondersteuning
voor ieder kind.
Samen met elkaar stap voor stap
handelingsgericht aan de slag.
Lees meer
Samen passend onderwijs organiseren in uw regio!
Binnen ons totaalplatform TOP dossier en SWV voor leerlingen met een ondersteuningsvraag, is het TOP dossier de werkomgeving voor de school. De school is altijd in de regie en bepaald dus ook wanneer en of zij een TOP dossier delen met het samenwerkingsverband. Het TOP dossier biedt ruimte voor alle ondersteuningsniveaus (basisondersteuning t/m extra ondersteuning) en geeft de leerkracht/mentor eigenaarschap over passend onderwijs. De school kan hun eigen zorgstructuur digitaliseren, daarnaast heeft de school zo altijd zicht op alle lopende ondersteuningsvragen en de laatste status per TOP dossier.

  • 1 kind, 1 plan
  • Handelingsgericht werken (HGW)
  • Een compleet OPP
Samen met elkaar stap voor stap handelingsgericht aan de slag
TOP dossier of ook wel het ‘Totaal Ontwikkel Plan’ staat voor 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Op basis van het Waarnemen, Begrijpen, Plannen en Realiseren binnen het handelingsgericht werken (HGW) maakt u als school samen met alle betrokkenen een plan rondom de ondersteuningsvraag van de leerling, groep of school.
 
Binnen het plan wordt er gekeken naar de vraag, behoeften en doelen vanuit een breder perspectief. Er worden naast doelen en een plan van aanpak voor de leerling ook eventueel doelen en wensen beschreven van ouders/verzorgers, school, leerkracht/mentor of het sociale netwerk.
OPP, MDO, instemming van ouder/verzorger en de aanvraag van aanvullende middelen op één plek
Binnen het MDO wordt er besproken wat de vervolgstappen zijn. Dit kan uiteindelijk leiden tot het aanvragen van aanvullende middelen (arrangement of TLV ) bij het samenwerkingsverband.
 
Binnen het dossier zit een compleet Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP), MDO verslag, instemming van ouders/verzorgers en het aanvraagformulier voor een arrangement of TLV verweven. Met één druk op de knop kunt u binnen het platform snel, direct én veilig het TOP dossier delen met het samenwerkingsverband en uiteindelijk de aanvullende middelen aanvragen bij het samenwerkingsverband. Minder tijd, minder bureaucratie, meer transparantie, betere samenwerking en meer inzicht in wat de ondersteuning uiteindelijk oplevert.
De voordelen van TOP dossier voor uw school
Eigenaarschap bij de leerkracht / mentor
Samen handelingsgericht arrangeren
Geen losse formulieren en formats meer
Instemming is geregeld binnen TOP dossier
Koppeling met alle Leerling Administratie Systemen
De voordelen van TOP dossier voor uw school • Geef uw eigen zorgstructuur vorm binnen het TOP dossier • Eigenaarschap ligt bij de leerkracht / mentor • Samen handelingsgericht arrangeren o.b.v. het HGW met alle betrokkenen, doen wat nodig is! • 1 TOP dossier vervangt alle verschillende formulieren (OP, OPP, Groeidcocument, MDO verslag, Instemming ouders/verzorgers, Aanvraagformulier) • Het TOP dossier koppelt met uw eigen leerling administratiesysteem, voorkomt extra administratie
Input van alle betrokkenen komt samen en het dossier is eenvoudig over te dragen naar een andere licentie
U kunt de leerling gegevens van uw eigen leerling administratiesysteem uitwisselen met het TOP dossier. Hiermee kunt u direct met uw eigen leerlingen aan de slag in het TOP dossier.
 
Met het TOP dossier krijgt u, afhankelijk van uw rechten, inzicht in de lopende ondersteuningsvragen van de leerlingen bij u in de groep of op school. In het TOP dossier zelf heeft u alle ruimte voor het beschrijven van de basisondersteuning maar ook voor extra ondersteuning van de leerling. Het registreren en het delen van deze gegevens met ouders/verzorgers, de leerling, het samenwerkingsverband en eventuele (externe) betrokkenen vindt veilig plaats binnen één platform.
 
Heeft u een leerling die naar een andere school verhuist? Het TOP dossier biedt Warme inhoudelijke overdracht van PO/SBO/SO naar VO/VSO/PRO. Zo kunt u het gehele dossier overzetten naar een andere licentie. Binnen het TOP dossier kunt u per school of schoolbestuur afspraken maken over de inzet van TOP dossier (loket of compleet TOP dossier als vervanging van OPP).

Relaties

Onze koppelpartners


Contact
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van TOP dossier en wat het kan betekenen voor uw school?
Heeft u goede ideeën met betrekking tot de ontwikkeling van TOP dossier of heeft u simpelweg een vraag?
We komen graag met u in contact.


    Scroll naar top