Nieuwsbrief SchoolOAS – September/Oktober 2020

Beste,
Nu alle opstartperikelen van het nieuwe schooljaar alweer enkele weken achter ons liggen en de herfstvakantie alweer voor de deur staat, is het weer tijd voor een update en informeren wij u graag over de nieuwste ontwikkelingen omtrent het SchoolOAS en Dotcomschool.

In deze nieuwsbrief komen aan bod:
- Belangrijke wijziging bereikbaarheid telefonische support
- Mandaat Eindtoets: wijziging uitwisselen van gegevens
- VVA voor VSO scholen: uitwisselen informatie potentiële MBO-leerlingen

Om de verspreiding van Corona in deze tweede golf tegen te gaan, dient iedereen, dus ook wij, ons steentje bij te dragen.
Naast het blijven ondersteunen van onze klanten staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers hierbij voorop.
Gezien de maatregelen van het kabinet op 28 september zijn wij genoodzaakt onze telefonische support tot nader bericht van de overheid te moeten sluiten.
Na de aangegeven drie weken zullen wij opnieuw kijken of we deze maatregel moeten verlengen o.b.v. de aanpassing van de corona maatregelen.

Uiteraard blijven wij tijdens kantooruren (en daarbuiten) via e-mail bereikbaar en zal deze adequaat opgepakt worden.
Zoals u van ons gewend bent zullen wij u altijd optimaal blijven ondersteunen.

Elk jaar maken de leerlingen van groep 8 in het PO een eindtoets via één van de daarvoor aangewezen toetsleveranciers. Voorheen werd hier een proces voor gebruikt waarbij de bestanden conform de zogeheten UWLR berichtstructuur gedownload en weer geüpload moesten worden. Om dit proces qua beveiliging te verbeteren gaat de uitwisseling vanaf dit schooljaar geheel digitaal verlopen tussen het SchoolOAS en het toetssysteem van de toetsleverancier. Dit geldt zowel voor de aanlevering van de deelnemers aan de Eindtoets als het terugkoppelen van de bijbehorende resultaten. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het Onderwijs Serviceregister (OSR).

Wat betekent dit voor de school?
Vanaf 1 december 2020 kunnen scholen zich aanmelden bij een toetsleverancier naar keuze en kunnen ze aansluitend de leerlingen die de Eindtoets gaan maken vanuit het SchoolOAS uitwisselen met de gekozen toetsleverancier. Om dat te kunnen doen dienen scholen vóór 1 december 2020 in het OSR hun LAS te mandateren voor de dienst “Logistiek Proces Eindtoets PO”. De toetsleverancier moet namelijk controleren of een LAS het mandaat heeft om de leerlingengegevens van een bepaalde school te mogen versturen. Op deze manier wordt er voorkomen dat leerlinggegevens per ongeluk bij de verkeerde toetsleverancier worden afgeleverd.

De mandaten voor de diensten BRON PO en Verzuim heeft uw OSR-beheerder afgelopen schooljaar al moeten registeren.
Neem contact op met uw OSR-beheerder om te kijken welke stappen er gezet dienen te worden om het mandaat voor Logistiek Proces Eindtoets PO voor uw school te registreren.

Hulp nodig?
Heeft u vragen over het inlogproces voor OSR? Dan kunt u contact opnemen met DUO via securityservicedesk@duo.nl. Heeft u vragen over (de werking van) het OSR zelf dan kunt u contact opnemen met Kennisnet via support@kennisnet.nl|0800-3212233.

Meer informatie over dit onderwerp? Ga naar: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/school-moet-voor-1-december-toestemming-geven-voor-uitwisseling

Voor het veilig digitaal uitwisselen van aanmeldinformatie van potentiële MBO-leerlingen dienen de VSO-scholen gebruik te maken van het VO-koppelpunt (VVA).
Hiermee kan mogelijke schooluitval in kaart worden gebracht en zo voldoet de VSO-school aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’.
Hierover zijn alle VSO-scholen reeds geïnformeerd door de PO-raad, LESCO & Kennisnet.

Om hier gebruik van te kunnen maken binnen het SchoolOAS dient het bestuur per school binnen OSR het mandaat vast te leggen dat het SchoolOAS deze dienst uit mag voeren.
Zodra het SchoolOAS hiervoor gemachtigd is, kan de VVA-koppeling gebruikt worden. De gebouwde functionaliteit bestaat uit twee delen: Het ‘markeren’ van VSO leerlingen die mogelijk gaan uitstromen naar MBO én berichtverkeer omtrent leerlingen die aangemeld (gaan) worden bij het MBO. Het ‘markeren’ van een leerling kan de school doen via het tabblad BRON bij de leerlinggegevens door een vinkje te zetten.

Al het bericht verkeer omtrent een leerling aanmelden als potentiële MBO-ganger óf het ontvangen van berichten vanuit het MBO dat een leerling op het MBO is aangemeld, wordt samengevoegd in het tabblad VVA in het onderdeel Leerlingen.
Gaat een leerling (waarschijnlijk) uitstromen naar het MBO, dan kan er aanmeld bericht worden verzonden voor deze leerling, via dit tabblad VVA.

Wij wensen u, uw collega’s en de leerlingen alvast een heerlijke herfstvakantie en veel succes in de aankomende periode.

Met vriendelijke groet,
TEAM DOTCOMSCHOOL