Nieuwsbrief SchoolOAS – november 2018

Beste,

De gezellige decembermaand staat al bijna voor de deur en dienen de leerlingen van groep 8 opgegeven te worden voor de verplichte eindtoets. Graag informeren wij u hierover middels deze nieuwsbrief.

In december dienen alle leerlingen die in april de verplichte eindtoets gaan maken aangemeld te worden bij uw gekozen toetsleverancier. Met de meest recente update hebben wij alle verplichte wijzigingen in het EdeXML bestand specifiek voor de eindtoets export doorgevoerd.
In deze periode zullen bij veel scholen de eerste rapporten weer meegegeven worden. Let op! Aanpassingen die u doet aan de rapport instellingen kunnen invloed hebben op de ingevoerde rapport resultaten. Denk er daarom aan dat u alle nodige wijzigingen aan het rapport doorvoert in een kopie van de rapport instellingen en u de juiste rapport lay-out gekoppeld heeft aan de groepen, voor u op school begint moet het invoeren van de rapporten.
Bron heeft ons geïnformeerd dat door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er een onderzoek loopt naar signaal 482. Dit signaal wordt afgegeven naast een afkeursignaal en bevat persoonsgegevens van de leerling.

Wegens dit onderzoek wordt dit signaal voorlopig niet meer getoond. Zodra er meer bekend is over de resultaten van dit onderzoek zal BRON u hierover informeren.

Als SchoolOAS-gebruiker heeft u toegang tot de meest recente digitale DLE-gegevens van alle bruikbare, in Nederland uitgegeven tests en toetsen. Voorwaarde hiervoor is dat u beschikt over het complete, officiële DLE Boekvan Boom test onderwijs. Het voordeel van de papieren uitgave is dat u niet alleen een DLE-score krijgt, maar ook de gehele DLE-schaal van de diverse instrumenten, waardoor u een genuanceerder beeld krijgt van het niveau van de leerling.

Zojuist is de nieuwe aanvulling van september 2018 verschenen. Deze aanvulling bevat de nieuwe DLE-schalen van Cito Begrijpend Luisteren en is los te bestellen voor €7,50.
Bent u nog niet in het bezig van een DLE Boek? Bestel dan het complete DLE Boek inclusief de nieuwste aanvulling en ontvang de aanvullingen voortaan automatisch, én met 10% korting.

Met vriendelijke groet,

Team Dotcomschool