Nieuwsbrief Dotcomschool – Zomerupdate 2019

Beste ,

Het schooljaar is weer voorbij gevlogen! De zomervakantie staat dan ook alweer voor de deur, tijd om weer heerlijk te ontspannen en uzelf op te laden voor het nieuwe schooljaar.

Voordat alle scholen hun deuren sluiten voor de vakantie, willen wij jullie nog een paar tips en aandachtspunten meegeven.
Het schooljaar wordt op 1 augustus overgezet naar het nieuwe schooljaar 2019/2020. Denkt u eraan dat alle groepsevaluaties en groepsplannen voor die tijd zijn afgerond.

Heeft u de groepsindelingen al gemaakt en ingevoerd in het SchoolOAS en uitgewisseld met BRON? Dan bent u administratief al voorbereid. U kunt het nieuwe schooljaar dan gelijk goed starten.
Heeft u dit nog niet gedaan? Op onze website vindt u instructiefilmpjes voor het makkelijk uitvoeren van alle nodige stappen.

In deze nieuwsbrief komen aan bod:
- Gewichtregeling komt te vervallen
- Kennisgeving in- en uitschrijving via BRON
- Ophalen terugkoppelberichten BRON
- Aanmelden ECK-iD
- Vooraankondiging OSO & Verzuim
- Bereikbaarheid support tijdens vakantie

Was u er al van op de hoogte dat vanaf aankomend schooljaar 2019-2020 de regeling voor bekostiging op basis van de weging van de leerling verandert? De huidige gewichtenregeling vervalt per 1-8-2019. Deze regeling wordt vervangen door een achterstandsscore per school die wordt bepaalt vanuit de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. Wat betekent dit voor uw BRON administratie?

Voor leerlingen die zijn ingeschreven vóór 1-8-2019 zal het gewicht nog gewoon geregistreerd blijven staan. Voor meer informatie m.b.t. de nieuwe gewichtenregeling kunt u terecht op de website van DUO.

Vanaf 1 mei 2019 loopt alle berichtgeving / kennisgeving inzake in- en uitschrijvingen van de leerlingen bij u op school digitaal via BRON.
Dit betekend voor u, dat u dit niet meer via papieren in- en uitschrijfbewijzen hoeft te communiceren met de nieuwe of oude school. 
Attentiebericht vanuit BRON: Vergeet u niet om nog voor de zomervakantie in het SchoolOAS alle terugkoppelberichten vanuit BRON op te halen? 
Inmiddels hebben wij al vele aanmeldingen mogen ontvangen voor het activeren van het ECK-iD. Heeft u zich als bestuur nog niet aangemeld? Dan adviseren wij u hier niet te lang mee te wachten.
Als u namelijk veilig én betrouwbaar wilt koppelen met o.a. Basispoort en verschillende digitale leermiddelen, maak dan gebruik van het ECK-iD in het SchoolOAS.
Het ECK-iD valt onder het project Nummervoorziening en is gebaseerd op het gebruik van pseudoniemen voor het veilig uitwisselen van leerlinggegevens tussen leveranciers. Het schoolbestuur van uw school dient de activatie van het ECK-iD aan te vragen bij zowel Kennisnet als onze support.Meer informatie over wat het schoolbestuur hiervoor moet doen leest u HIER.
Per 1 augustus zijn de nieuwe versies van OSO en het Verzuim beschikbaar in het SchoolOAS. De zomer gebruiken wij om deze onderdelen te updaten.
Wat zal er precies veranderen? Dit zullen minimale wijzigingen zijn vanuit OSO en Verzuim (onder de motorkap), dus als gebruiker zult u hier niet veel van merken.  
Als laatste informeren wij u graag over de bereikbaarheid van onze helpdesk tijdens de zomervakantie.

De helpdesk blijft ook dit jaar weer voor u bereikbaar gedurende de volledige zomervakantie, alleen in de periode van 22 juli t/m 19 augustus is er een zomerbezetting.

Uiteraard kunt u ons altijd per e-mail bereiken, via support@dotcomschool.nl!

Wij wensen u en uw collega's een heerlijke zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Team Dotcomschool