Nieuwsbrief Dotcomschool – Maart 2020

Beste,

De voorjaarsvakantie ligt alweer achter ons en de eerste maanden van het kalenderjaar zijn inmiddels verstreken, tijd voor een update!  Hierbij informeren we u dan ook graag over de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. het SchoolOAS en de aankomende veranderingen.

In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over de invoering van ‘Two Factor Authentication’, velden die verwijderd gaan worden uit het SchoolOAS en over een update aan de Verzuim & BRON koppeling. Als laatste staan de punten vermeld die daarnaast ook nog toegevoegd of gewijzigd zijn.

We gaan de beveiliging van het SchoolOAS aanscherpen. Dit betekent voor u als gebruiker dat de methode Two Factor Authentication binnenkort wordt geactiveerd. Deze methode zal worden toegepast op basis van een extra e-mail token. De e-mail token dient u in te voeren op het moment dat u wilt inloggen in het SchoolOAS. U ontvangt deze token op het e-mailadres wat in het SchoolOAS bij uw account geregistreerd staat.

De Two Factor Authentication zal dinsdag 14-04-2020 eind van de middag geactiveerd worden. Controleer dus voor die tijd of uw e-mailadres juist staat geregistreerd. U kunt dit controleren en indien nodig aanpassen via de nieuwe actie 'E-mailadres wijzigen'.

In de loop der jaren zijn er veel velden aan het SchoolOAS toegevoegd. We hebben geconstateerd dat van al deze velden er ook bepaalde velden zijn binnen het Leerling Administratie Systeem (LAS) die hier tegenwoordig geen doelbinding meer mee hebben. Daarom hebben wij besloten om een opschoonactie uit te voeren wat betreft deze velden binnen het LAS.

Deze week ontvangen onze vaste contactpersonen binnen de school of het bestuur een informatie e-mail met daarin de velden die verwijderd zullen worden. Bij de e-mail zullen wij ook een duidelijk stappenplan toevoegen waarin beschreven staat op welke manier de informatie geëxporteerd kan worden. Op deze manier heeft u als organisatie voldoende tijd om de voor u nodige informatie veilig te stellen, indien nodig.

O.a. de volgende toevoegingen/aanpassingen zijn sinds de laatste nieuwsbrief doorgevoerd in het SchoolOAS:

  • Overleden ouders/verzorgers staan niet meer op de standaard overzichten;
  • De actie Rapport invoer is nu ook beschikbaar voor de rol Intern begeleider;
  • De namen en filtermogelijkheden bij de lege absentielijsten zijn aangepast. Op de overzichten worden nu alleen voornaam en eerste letter achternaam getoond;
  • Voor de OSO overdracht zijn er twee velden toegevoegd 'Ouders akkoord dossier' en 'Reden niet akkoord'. Het veld 'Ouders akkoord dossier' is een verplicht veld voor de overdracht en te vinden bij de leerling in het tabblad BRON.
Ter informatie willen wij u laten weten dat zowel de BRON koppeling als de koppeling met het verzuimloket zijn overgegaan op een nieuwe manier van autoriseren. Een aangewezen contactpersoon binnen uw bestuur heeft voor deze koppelingen de mandaten geregistreerd. Dit houdt in dat het SchoolOAS gemachtigd is namens uw school deze uitwisseling uit te voeren. Binnen het SchoolOAS is hiervoor niets veranderd. U hoeft alleen geen nieuwe BRON-certificaten meer te installeren.
Heeft u vragen of extra ondersteuning nodig? Stuur dan gerust uw vragen
per e-mail naar support@dotcomschool.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Dotcomschool