Nieuwsbrief Dotcomschool – December 2020

Beste,

Wat een vreemd jaar hebben we met zijn allen achter de rug. Normaal gesproken vliegt de tijd al voorbij, maar door de situatie in het afgelopen jaar ging het nu nog sneller. Nu staan alweer de december feestdagen zoals kerst en oud & nieuw voor de deur. Hierbij willen wij u en uw collega’s via de laatste nieuwsbrief van 2020 informeren over de nieuwste updates en de bereikbaarheid van de helpdesk tijdens de kerstvakantie.

In deze nieuwsbrief komen aan bod:

  • KindIN, het nieuwe kindvolgsysteem voor Kinderopvang en IKC
  • Samenwerking Het Gehandicapte Kind
  • Update onderdeel rapport SchoolOAS
  • Aanmelden eindtoets 
  • Nieuwe normeringstabellen Cito
  • Bereikbaarheid supportafdeling
Voor en met kinderopvangorganisatie Allente hebben wij een nieuw kindvolgsysteem ontwikkeld, genaamd KindIN!

Met één handeling inzicht in de volledige ontwikkeling van het kind

KindIN is ontwikkeld voor de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de opvang en IKC’s. Het geeft de pedagogisch medewerker dagelijks inzicht in zowel de actuele vaardigheden als het welbevinden op kind- en groepsniveau. KindIN is ontwikkelt op basis van perspectieven en inzichten vanuit de praktijk binnen de opvang.

Nieuwsgierig geworden naar KindIN? Op www.kindin.nl vindt u meer informatie.

Met KindIN werken kinderopvang/IKC, ouders/verzorgers en professionals samen in één systeem en zijn hiermee te allen tijde op de hoogte van de ontwikkeling van het kind.
Samen naar School, een project van het Gehandicapte Kind, was op zoek naar een kindvolgsysteem dat aansluit bij hun wensen én visie. Naar aanleiding van een onlinepresentatie en enkele overleggen kunnen wij met gepaste trots melden dat Samen naar School gekozen heeft voor ons nieuwe kindvolgsysteem KindIN! Op dit moment zijn wij maatwerkaanpassingen aan het doorvoeren binnen KindIN, zodat Samen naar School in 2021 ook de ontwikkeling van de kinderen kan monitoren/volgen.  

Wat is Samen naar School?

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Wilt u meer informatie over Samen naar School of wilt u ook een klas starten? Ga naar: https://www.samennaarschool.nl/

Update onderdeel rapport SchoolOAS
Vanwege een eerdere update die eerder dit jaar is uitgevoerd, was de mogelijkheid om een weging toe te voegen aan een rapportscore, binnen het onderdeel Rapport invoer per abuis verdwenen. Hierbij kunnen wij u informeren dat de weging inmiddels weer is toegevoegd aan het betreffende onderdeel in het SchoolOAS.Aanmelden eindtoets
Vanaf 1 december is het al mogelijk om de leerlingen die uitstromen naar het VO via het SchoolOAS aan te melden voor de eindtoets bij uw gekozen eindtoetsleverancier. Dit verloopt vanaf dit schooljaar voor het eerst via een directe koppeling met de eindtoetsleveranciers. Via het onderdeel Instellingen, tabblad Eindtoets kunt u de gekozen eindtoets selecteren, de deelnemers aanvinken en versturen naar de eindtoetsleverancier.
In de handleiding vindt u hierover meer informatie. Zoekt u meer inhoudelijke informatie dan vindt u deze via: https://www.centraleeindtoetspo.nl/actueel/nieuws/2020/12/01/inschrijving-centrale-eindtoets-2020-2021-open

Nieuwe normeringstabellen Cito
De nieuwe normeringstabellen van Cito zijn weer toegevoegd aan het SchoolOAS! Deze kunt u  vinden in het onderdeel Instellingen, tabblad Toetsregistratie onder het 'kopje' Toetsbeheer.

Tijdens de kerstvakantie zijn wij twee weken gesloten, dit is van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari. Uiteraard blijven wij voor urgente vragen en meldingen bereikbaar via e-mail support@dotcomschool.nl.

Na de kerstvakantie is onze supportafdeling weer telefonisch bereikbaar.
Let op! Wel hanteren wij vanaf het nieuwe kalenderjaar aangepaste tijden voor onze telefonische support. Vanaf maandag 4 januari kunt u ons telefonisch bereiken tussen 09:00-14:00 uur. Uiteraard blijven wij wel gewoon van 09:00 t/m 17:00 uur bereikbaar via e-mail: support@dotcomschool.nl.

Bedankt voor 2020!
Dan willen wij u nog bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, het prettige en persoonlijke contact, voor het afnemen van onze diensten én producten in het afgelopen jaar. Samen met u gaan wij dan ook met een positief, energiek gevoel én veel plezier 2021 tegemoet!

Wij wensen u en uw collega’s warme, sfeervolle kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar toe. Ook in 2021 staan wij uiteraard weer graag voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Team Dotcomschool