Kerstmailing – december 2016

Beste,

Dotcomschool kijkt trots terug op een mooi en goed jaar. Wij willen u als klant hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de positieve reacties op onze producten en dienstverlening!

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om u nog te informeren over onze laatste updates van 2016, waarin veel gebruikerswensen zijn doorgevoerd.

o Bij de Rapport instellingen is een printvoorbeeld van de rapport lay-out toegevoegd.
Bij de Instellingen kunt u leerkrachten kijkrechten geven voor de Groepshistorie van alle groepen.
Bij het Leerlingdossier en Schooljaar ververst het scherm automatisch, nadat u op [Opslaan en sluiten] hebt geklikt.
In het tabblad Medisch bij de leerlinggegevens is het Centraal telefoonnummer toegevoegd bij de schoolrelaties.
De foto van de leerling is toegevoegd aan het tabblad Persoonlijke info bij de leerling.
Via het Schooljaar en Leerlingdossier kunnen de administratieve gegevens van de leerling direct bekeken worden.
Bij het bewerken van een absentie is het extra veld Opmerkingen toegevoegd.
Bij alle overzichten waar plannen en verslagen worden getoond ziet u wie het plan of verslag voor het laatst opgeslagen heeft en wanneer het plan of verslag voor het laatst opgeslagen is.
In het onderdeel OAS Beheer is meer informatie over medewerkers zichtbaar en zijn de medewerkers gesorteerd op achternaam.
Het Verzorgersnummer is zichtbaar bij het tabblad Verzorgers.
Het filter Status leerlingen is toegevoegd aan de Verjaardagslijst.
De module Ontwikkelingsperspectief is uitgebreid met 3.0 toetsen.
Bij het onderdeel Overzichten is het overzicht Absentielijst per maand toegevoegd.
Op 1 januari 2017 start de eerste tranche van 700 scholen met het digitaal registreren van Verzuim. De scholen van de eerste tranche zijn hierover reeds geïnformeerd door de helpdesk van BRON. Vanaf 1 januari 2017 is deze nieuwe functie beschikbaar in het SchoolOAS via het onderdeel Absenties.
De werkwijze voor het melden van Verzuim kunt u vinden in de handleiding SchoolOAS 5 Administratie en BRON, bij het hoofdstuk Absentie & Verzuim.

U kunt de meest recente versie van de handleidingen altijd vinden op de supportpagina van onze website.

Naar de support pagina
Tijdens de kerstvakantie is ons kantoor gesloten van 24 december
t/m 1 januari. Uiteraard blijven wij voor dringende vragen en meldingen bereikbaar via e-mail support@dotcomschool.nl.

Wij wensen u prettige feestdagen en een mooi 2017!

Met vriendelijke groet,

Team Dotcomschool

P.S. Alvast een vooraankondiging: Begin januari ontvangt u alle informatie over onze deelname aan onlineNOT2017.