September

about_us_header1

In verband met wet- en regelgeving dient voor leerlingen met een eigen leerlijn binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief plan opgesteld te worden.

Scholen moeten verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen voor de volgende leerlingen:

  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • leerlingen in het praktijkonderwijs
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs

Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt onder het basisondersteuningsaanbod, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief plan? Download hier de brochures van de PO-raad:

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs