November

Sint-Maarten

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Hongarije en op Sint Maarten. Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

De dag van de rechten van het kind

Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen.  Daarom vieren we op 20 november elk jaar de internationale Dag voor de Rechten van het Kind.

Wat moet er gebeuren?

Ieder land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd moet zorgen dat kinderen tot hun recht komen. Het is daarom van belang dat:
kinderen betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid;
geluisterd wordt naar wat kinderen vinden over onderwerpen die in hun belang zijn;
gecontroleerd wordt wat de gevolgen van het beleid op kinderen zijn.