Juli

Juli is de periode waarin alle leerlingen worden uitgeschreven die gaan naar het vervolgonderwijs of een andere school. In verband met de drukke laatste maand kunt u al leerlingen in de toekomst uitschrijven. Dit kunt u doen als u er bijvoorbeeld van overtuigd bent dat de leerling naar een andere school gaat.

Omdat de leerling aan het einde van het schooljaar uw school verlaat (en na de zomervakantie niet meer terugkomt), registreert u 31 juli als uitschrijfdatum. De leerling kan dan per 1 augustus van het volgende schooljaar op het voortgezet onderwijs (vo) ingeschreven worden. De inschrijvingen overlappen elkaar niet en sluiten op elkaar aan.

Op het moment dat u een leerling in leerjaar 8 uitschrijft, omdat deze naar het voortgezet onderwijs (vo) gaat, moeten de volgende gegevens in BRON geregistreerd staan:

Het advies-vo en eventueel het herzien advies-vo
Het resultaat van de eindtoets (indien u deze heeft afgenomen).