Januari

De afname momenten voor de eerste periodetoetsen van Cito.

Doorgaans is op de aangegeven afnamemomenten de leerstof om de opgaven te kunnen oplossen, behandeld. De selectie van de opgaven voor de eerste periodetoetsen heeft namelijk mede plaatsgevonden op basis van een analyse van het methode aanbod. Om de resultaten van uw leerlingen te kunnen vergelijken met andere leerlingen uit het land, moet u zich zoveel mogelijk houden aan de vermeldde periodes. Let op, de eerste periode eindigt op 31 januari.

Afwijking van de vermeldde afnamemomenten leidt ertoe dat de vergelijkingsgegevens minder geldigheid hebben en de interpretatie bemoeilijkt wordt.

Om goed aan te sluiten bij de periodes van het ontwikkelingsperspectief plan en de periodeplannen, is het noodzakelijk de afnamedatum van de eerste periode een datum te geven die ligt tussen 1 augustus tot en met 31 januari. De tweede periode loopt vanaf 1 februari tot en met 31 juli

Leerwinst wordt berekend op de behaalde vaardigheidsscores en op basis van de periodes met de einddoelen en de tussendoelen.