April

Verplichte eindtoetsen voor groep 8 basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2015/2016 in het afnemen van een eindtoets verplicht. Dit moet één van de goedgekeurde eindtoetsen zijn.

Voor schooljaar 2017/2018 zijn de goedgekeurde eindtoetsen de IEP, de Dia-eindtoets, de RCET, de AMN eindtoets en de Route 8.