Het OPP

post_ontwikkelingsperspectief

Scholen in Nederland moeten verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen voor o.a. leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het regulier basis- en voorgezet onderwijs.

In het OPP geeft u minimaal aan wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is,  en geeft u hiervoor een onderbouwing. In de onderbouwing beschrijft u de factoren die het onderwijsproces van de leerling belemmeren en bevorderen.

Het OPP wordt jaarlijks meerdere keren geëvalueerd door de school samen met de ouders van de leerling. Het kan zijn dat het OPP na een evaluatie wordt bijgesteld.

Nu kunt u het OPP van uw leerlingen bijhouden in diverse documenten. Kunt u echter op basis van deze documenten een efficiënte evaluatie maken?

Met ons programma Leerwinst heeft u de mogelijkheid om het OPP per leerling in- en uit te schakelen. Nadat u het OPP heeft ingeschakeld voor uw leerling kunt u direct de gewenste gegevens invoeren. U kunt tijdens het tussenevaluatiemoment van iedere leerling eenvoudig een voortgangsrapportage toevoegen aan het OPP. In deze rapportage kunt u de informatie invoeren die betrekking heeft op de ontwikkeling van de leerling en het OPP op dat moment. Daarnaast heeft u de mogelijk om eventuele bijstellingen direct te verwerken in het OPP, uit te printen en te laten ondertekenen door ouders. Zo is uw OPP altijd up-to-date en heeft u met één klik op de knop een compleet overzicht van de ontwikkeling van de leerling.

Ontwikkelingsperspectief in Leerwinst